Privacy

Privacybeleid

versie 1.0 - 11/06/2018


Het beschermen van je gegevens is bij ylia een absolute evidentie.

Er wordt veel belang gehecht om je als cliënt en/of cursist met het juiste respect te behandelen.

Als praktijk volgt ylia de wet- en regelgeving die eisen stelt aan het gebruik van privacy gevoelige informatie, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacybeleid wordt er gestreeft om zo helder en transparant mogelijk informatie te geven over hoe omgaan wordt met je persoonsgegevens.


Enkel de gegevens die je zelf hebt gegeven worden opgeslagen.

Deze gegevens worden in geen geval doorgegeven, overkocht of overgedragen aan anderen.

Bovendien kan je op elk moment aangeven dat je wil dat je gegevens gewist worden.


Dit kan gaan over:


  •    Voor- en achternaam
  •     e-mailadres
  •     Telefoonnummer
  •     Website
  •     Bedrijfsnaam
  •     Straat en huisnummer
  •     Postcode en woonplaats
  •     IP-adres
  •     Btw nummer
  •     Naam doorverwijzer zoals oa huisarts, ...


Wanneer je cliënt bent, of je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, je wil in gaan op het gratis aanbod, het contactformulier hebt ingevuld, een online cursus hebt gekocht of je voor één van de diensten hebt ingeschreven, zal je gevraagd worden je gegevens in te vullen. Enkel deze gegevens worden opgeslagen.

Hoe werkt het?


Q.    Nieuwsbrief


Je kan je zelf inschrijven voor de nieuwsbrief via de gratis linken op de website.

Of je bent cliënt bij ylia en hebt aangegeven dat je de nieuwsbrief wil ontvangen.


Je voornaam, familienaam en mailadres staan in het online programma aweber programma dat de mailings stuurt.

Bij Aweber is er een aparte username en paswoord. Enkel Sofie Stiers kan aan deze gegevens.


Q.    Online cursussen


Er wordt enkel je username en je mailadres bijgehouden via Wordpress en Optimizepress. Dit laatste is het programma waarop de online cursus draait. Dit is nodig zodat je telkens terug kan inloggen.


Q.   Cliënten loopbaanbegeleiding


In de contracten die ondertekend zijn bij de start van de loopbaanbegeleiding worden alle regels en afspraken vermeldt. De contracten worden bij de start van de loopbaanbegeleiding overlopen. De afspraken in de contracten worden integraal gevolgd.


Q.    Communicatie met anderen


Er wordt nooit met partners, familieleden, vrienden, ... gecommuniceerd zonder dat je hiervan op de hoogte bent. Best is dierbaren mee te brengen naar de sessie. Zo is er altijd een heldere en open communicatie.

Met het professioneel netwerk zoals dokters, mutualiteit, controlearts, HR en/of andere hulpverleners, wordt gecommuniceerd in overleg. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht. In de meerderheid van de gevallen is dit op vraag van de cliënt en wordt de inhoud van de communciatie besproken.

Huisartsen worden mits jou toestemming via het administratief dossier bij de start van de begeleiding geïnformeerd over je aanmelding en afronding. In overleg krijgen ze ook informatie over het verloop van de begeleiding.


Q.   Papieren dossier


Er wordt een papieren dossier aangemaakt waarin de noties van de sessies zitten samen met eventuele de communicatie van derden.

Wettelijk moet een dossier 5 jaar worden bijgehouden. Nadien wordt het vernietigd..Wat bij een klacht?

Heb je een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u best direct contact opnemen zodat er gekomen kan worden tot een gepaste oplossing. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).Heb je vragen?

Bij vragen, opmerkingen en onduidelijkheden kan je best direct contact opnemen met Sofie Stiers - sofiestiers@ylia.be.


 

Wijzigingen in de privacy?

ylia heeft recht om deze privacyverklaring op elk moment zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering zal kenbaar gemaakt worden op de website en via de nieuwsbrief gecommuniceerd worden.