Werkdruk te hoog?

Wat kan je doen om de werkdruk te verlagen?

Op jobat kwam ik een interessant artikel tegen dat zinvolle tips geeft.

Onderaan in de video geef ik je graag nog een ondersteunend woordje extra.

Deze video is wat langer dan de anderen, terwijl ik aan het vertellen was wou ik nog van alles extra zeggen. Daarom een 10tal min.  (en ik werd even afgeleid door een vlieg en een stukje chocolade dat ik juist had gegeten… ;-)) Dat is ook een goede tip voor de werkdruk.


 

 

10 stappen naar een lagere werkdruk:

1. Neem de situatie ernstig

Wat is dat eigenlijk, een te hoge werkdruk? De werkdruk wordt te hoog als je te veel taken in te weinig tijd moet afkrijgen of als de taken je niveau van vaardigheden en kennis te boven gaan. Een te hoge werkdruk betekent dat je voortdurend je opdrachten niet op tijd afkrijgt en je constant achter de feiten aanloopt.

Wanneer je merkt dat je gestresseerd raakt, zaken gaat vergeten, fysieke klachten krijgt etc. Kortom wanneer je het gevoel hebt je eigen werk niet meer onder controle te hebben, dan is het tijd om aan de alarmbel te trekken.

2. Kijk verder dan de symptomen

Kijk niet naar de gevolgen en symptomen van de werkdruk, maar zoek naar de kern. Oorzaken kunnen heel divers en persoonlijk zijn. Heb je gewoon te veel taken in de tijd dat je werkt? Kan je moeilijk grenzen stellen en stapel je daardoor jezelf met te veel werk op? Zijn er conflicten op je werk?

Negeer zulke gevoelens niet. Vind jezelf belangrijk. We zijn vaak zo gewend om onze gevoelens te vergelijken met die van anderen en ons daaraan af te meten, dat we onszelf op de tweede plaats zetten.

De eerste stap is inzicht krijgen in de kern van het probleem. Als je de oorzaak kent, kan je op zoek gaan naar oplossingen.

3. Bekijk je eigen aandeel kritisch

Welk deel van het probleem ligt bij jou? Heb je moeite om nee te zeggen? Bedenk dan bij jezelf dat je niet bent aangenomen om aardig gevonden te worden, maar om je werk te doen.

Besef goed dat werkdruk niet altijd te maken heeft met een te hoge werkbelasting. Het kan ook aan de werkomstandigheden of je privésituatie liggen. Zoek dus goed naar eventuele achterliggende problemen. Vraag eens aan collega’s of zij die druk ook ervaren en waarom wel of niet.

Een conclusie kan ook zijn je werk niet bij je past en dat je op zoek moet naar een andere job als je onder de werkdruk uit wil.

4. Wacht niet op het jaarlijks functioneringsgesprek

Wat als je job wel bij je past, maar de werkdruk echt te hoog is? Wacht niet op het jaarlijks functioneringsgesprek als je merkt dat de druk te hoog wordt. Ga in dat geval zo snel mogelijk met je werkgever aan tafel zitten.

Het is vervelend dat je vaak eerst tegen een grens moet aanlopen, voordat je weet waar de grens ligt. Door het “lijden” word je je bewust van de grens en ga je (als het goed is) maatregelen nemen.

Geef je grens aan aan je baas. Communiceer over het feit dat de grens bereikt is. Dat geeft rust en zo hou je de controle. Normaal gaat je baas dan met je meedenken over oplossingen.

5. Verzamel bewijzen

Hoe onderbouw je zo objectief mogelijk dat de werkdruk te hoog is? Probeer voor jezelf inzicht te krijgen waarom je te veel werkdruk ervaart.

Is het de hoeveelheid werk, het tempo waarin dingen af moeten, of het niveau van de werkzaamheden? Welke taken zijn “te veel”? Aan welke kennis of kunde ontbreekt het je?

Hou bijvoorbeeld eens een maand bij wat je allemaal moet doen op je werk. Met je manager kan je vervolgens naar de lijst kijken om te zien of alles wel bij je takenpakket hoort. Eventueel kan je zelf een voorstel tot verbetering voorbereiden.

6. Geef niet op als je baas vindt dat je overdrijft

Wat moet je doen als je leidinggevende vindt dat je overdrijft? Als jouw leidinggevende je werkdruk niet als hoog ervaart en dus eigenlijk vindt dat je niet moet zeuren, is het van belang om al jouw werkzaamheden goed in kaart te brengen.

Beschrijf elke dag, bijvoorbeeld gedurende een maand, welke taken jij precies uitvoert. Zorg ervoor dat dit een hele nauwkeurige lijst is met de tijd die je eraan hebt besteed. Als het goed is, kan je hiermee duidelijk aan jouw leidinggevende laten zien dat jij steeds te veel uren werkt. Samen kan je dan prioriteiten gaan stellen.

Vraag eventueel aan je leidinggevende om tips hoe om te gaan met de werkzaamheden. Om een hulpvraag kan een manager niet heen. Zeker niet als je een lijst met werkzaamheden van de afgelopen maand voor je hebt liggen.

7. Maak zelf een plan van aanpak

Als je leidinggevende de klachten over te hoge werkdruk serieus neemt, probeer dan duidelijke afspraken te maken. Bedenk op voorhand met welk takenpakket jouw werkdruk weer acceptabel wordt.

Het is allereerst van belang dat je tijdens het gesprek samen met jouw leidinggevende een plan van aanpak maakt om de werkdruk te verminderen. Beschrijf de acties concreet.

Het best is als je zelf al voor het gesprek met je leidinggevende hebt nagedacht over mogelijke oplossingen. Maar natuurlijk mag je je leidinggevende ook vragen om daarover mee te denken. Daar is hij of zij ook leidinggevende voor.

Let er wel op dat je de oorzaken wegneemt in plaats van de symptomen en signalen te bestrijden. Anders is het symptoombestrijding en dat lost niets op. Kan je niet goed slapen door een te hoge werkdruk, pak dan de werkdruk aan, en neem geen slaappil.

8. Geef niet op bij loze beloftes

Wat kan je doen als er na een goed gesprek toch niets verandert? Volhouden. Nog een keer praten. En signalen blijven afgeven. Wees duidelijk over hoe het met je gaat en wat je van je leidinggevende nodig hebt om de werkdruk te verlagen. Dreig niet met je ziek te melden, maar wees wel realistisch. Je kan ook kijken of je je collega’s er bij kan betrekken. Wellicht zijn er meer mensen op je afdeling die een te hoge werkdruk ervaren? Zoek steun, maar zonder te overdrijven of de sfeer te verpesten. Het werk moet ook nog gedaan worden. Anders zal je leidinggevende misschien niet meer willen meewerken, en op zoek gaan naar meer drastische maatregelen zoals ontslag.

Mochten jullie besproken acties wel uitgevoerd zijn, maar het heeft geen effect gehad, dan moet je dit ook eerlijk aangeven. Samen met je leidinggevende kan je dan op zoek gaan naar betere oplossingen.

9. Vraag steun aan anderen

Als niets helpt, kan je op een aantal manieren extra hulplijnen inschakelen. In veel bedrijven is er een vertrouwenspersoon die je kan raadplegen. Die kan een bemiddelende rol spelen. Mocht de werkdruk in het hele bedrijf te hoog zijn, dan kan je ook aan de ondernemingsraad vragen hier iets aan te doen, of de vakbond verzoeken om te bemiddelen. Doe dit enkel als je na een aantal keren proberen geen gehoor vindt bij het management.

Je kan ook een afspraak maken met de bedrijfsarts, eventueel zonder dat je werkgever dat weet. En natuurlijk kan je ook je eigen huisarts inschakelen. Als je stress vooral veroorzaakt wordt door de manier waarop jij met de werkdruk omgaat, kan je ook een coach inschakelen. Samen kan je proberen inzicht te krijgen hoe je anders met werkdruk om kan gaan, zodat deze beter hanteerbaar wordt. Een coach zal je concrete tips en acties geven. Vaak is zo’n externe blik verrijkend.

10. Ken je rechten

In het algemeen is een werkgever verplicht een zodanig beleid te voeren dat werkdruk en stress zo veel mogelijk worden voorkomen of in elk geval zo veel mogelijk worden beperkt. Er zijn maximale werktijden, verplichte pauzes, recuperatiedagen, wettelijke vakantie en dergelijke.

Maar zwaai met deze machtsargumenten enkel als je na een paar keer proberen geen gehoor krijgt bij het management.

BRON: http://www.jobat.be/

Terugkerende (onaangename) gedachten stoppen

Ken jij ze? gedachten

De terugkerende gedachten die je eigenlijk wil laten stoppen en die je probeert te negeren?
Of dat je hard probeert te werken om ze te vergeten?

Gedachten die je liever kwijt bent dan rijk…

Maar vanwaar komen deze gedachten? En wat kan je er mee doen?

 

Lichaam en geest werken voor je

Graag geef ik al mee dat ondanks je last hebt van deze gedachten en dat ze soms héél erg storend zijn, dat ze je geen kwaad willen doen.

Op deze moment is dit de manier waarop je vatbaar bent voor de signalen van lichaam en geest.

Deze gedachten willen je wat zeggen. Ze willen je verder op het goede pad zetten ondanks dat jij het gevoel hebt dat ze je vooral tegenwerken en beperken in je doen en laten. En vaak heel erg pijn doen.

 

Wat je wegduwt, komt sterker terug

Zolang je wat in je omgaat wegduwt, heb je geen idee wat ze je willen zeggen. En dus worden deze gedachten altijd maar sterker. Want je onbewust schreeuwt er “iets” voor je aandacht.

Het kan we zijn dat je zo hard werkt en bezig bent dat je overdag of als je actief bent, de gedachten niet opmerkt maar als je dan even ontspant, dan zijn ze daar. Dat wordt vaak als heel vervellend ervaren.

 

Bestaansrecht geven

Laten we nu eens een hele andere houding aannemen?

Eentje van er juist naartoe gaan en horen wat ze je willen zeggen?

Richt je aandacht naar datgene wat je weg wil en zeg eens “hallo” tegen dit deel van je.

Gebruik je ademhaling om te voelen wat er in je gebeurt.

Door je aandacht te richten op je ademhaling en bewust te kiezen om te gaan luisteren wat er in je gebeurd krijg je meer inzicht in hoe het komt dat deze geachten terug komen.

 

Trauma

Terugkerende gedachten kunnen ook te maken hebben met onverwerkte ervaringen van het verleden. Dat kunnen ervaringen zijn die jij onbelangrijk vindt of waar je niet meer wil mee geconfronteerd worden.

Alles wat je niet volledig hebt kunnen verwerken of waarvan je niet wist hoe je dat moest verwerken kunnen we bekijken als een trauma.

Nu kan je leren hoe dit te verwerken zodat het voor altijd in het verleden blijft.

 

 

Weet je zeker dat wat je ziet echt is? (projectie)

“Wat mensen je laten zien over hun leven, is niet noodzakelijk altijd wat er echt is…” projectie

Ik merk dat cliënten bezig zijn met de angst “wat vinden anderen van mij?”.
Dit idee doet velen over hun grenzen gaan. projectie
 • Ik kan toch niet rusten? (want mijn partner werkt)
 • Ik moet toch werken?  (want iedereen werkt)
 • Mijn huis moet toch proper zijn. (wat zal mijn moeder zeggen?!)
 • Ik kan toch niet op ziekte? (dan ben ik lui, een profiteur, …)

De buren hebben een mening,

de kennissen vragen “heb je nog geen werk?”,

kortom iedereen heeft een mening of idee over je situatie.

Maar gaan we anderen de macht over ons leven geven?

De mening van anderen is dus heel belangrijk voor je.

Weet je hoe dat komt?

Bovendien laat je collega, buur, kennis, soms vrienden alleen maar zien van zijn/haar leven waar ze hun goed bij voelen of wat ze willen zeggen.

Als het lijkt als het bij anderen altijd prefect loopt, geweldig en nooit iets aan de hand dan zou ik daar toch even voorzichtig mee. Iedereen heeft recht op zijn privacy en misschien is de ander nog niet klaar om zijn/haar verhaal te delen? Het hoeft geen slechte wil te zijn.

 

 

“Wat ik zelf denk over het leven van anderen is niet noodzakelijk zo!”

 

Eigenlijk zijn dat onze gedachten en ideeën, onze oordelen over anderen, over hoe wij denken dat zij leven.

Onze oordelen die invloed hebben op hoe we ons gedragen en aanpassen aan anderen. Deze ideeën (projecties) zetten ons in gang zonder dat we het direct beseffen.

Als je projecties je beperken in wat je doet of niet doet, dan is het een beperking op je hart volgen en doen wat je voelt dat bij je past.

Net die stappen in je leven zetten die nodig zijn voor meer energie en meer plezier.

Bovendien zien we bij anderen waar we soms zelf nog mee in het reine moeten komen.
Ik bewonder iemand omdat ik zelf nog niet klaar ben om … vb mijn eigen talenten
Ik erger me aan iemand omdat ik zelf niet durf te kijken naar … vb mijn eigen fouten

Is je vermoeidheid een stressklacht?

Stress, het is een woord dat iedereen gebruikt. We lijken allemaal te weten wat stress is? Stressklacht

Maar ben je zeker dat je vermoeidheid geen stressklacht is?

In onderstaande video wil ik het graag met jullie hebben over stressklachten.

Want ik weet wel zeker dat veel van jullie enkele van jullie gezondheidsklachten zien als iets normaals, iets wat bij je hoort omdat je het al zo lang hebt maar je bent je er niet meer bewust van dat het een stresssymptoom is. (misschien heb je het wel nooit gezien als een stresssymptoom?)

 

 

In de video ga je me horen spreken over

 1. mentale stressklachten
 2. fysieke stressklachten
 3. emotionele stressklachten

De fysiek klachten zijn het meest gekend zoals oa maagpijn, trillen, zweten, rood worden, je hart dat sneller slaat.

De mentale stressklachten zijn al minder gekend omdat we er vaak van uitgaan dat het omgekeerd werkt (wat ook kan natuurlijk). Want mentale klachten kunnen zijn oa onzekerheid, faalangst, jezelf in twijfel trekken, twijfelen aan je beslissingen, piekeren, gebrek aan geloof in je kwaliteiten, …

Vaak denken we dat het is doordat we onzeker zijn dat we stress krijgen maar het kan ook omgekeerd werken.

Door je lange tijd onder druk te zetten om te presteren en naar je eigen normen niet de juiste resultaten te behalen worden we onzeker.

Nadien geeft de onzekerheid of al de twijfels in je hoofd je natuurlijk stress.

Je minder sterk voelen en/of meer vermoeid maakt ons minder weerbaar en meer vatbaar voor twijfels en onzekerheid.

En dan zijn er natuurlijk de emotionele klachten zoals sneller wenen, sneller kwaad worden, minder kunnen verdragen, je meer terugtrekken omdat je je slecht in je vel voelt, …

Als je iemand bent die gewoon is zich aan anderen aan te passen, merk je waarschijnlijk niet meer hoeveel energie je dit vraagt en hoeveel stress je dit onbewust geeft.

Gevoel van falen

Hoe moeilijk is het om te voelen dat je faalt… falen

Het gevoel hebben dat je niet voldoet of dat het niet loopt zoals het goed voelt voor jou?

Als ik denk aan een gevoel van falen, dan word ik moe. Het pakt mijn energie… en voelt héél zwaar.

 

Effecten van een gevoel van falen op je dagelijkse leven

In de praktijk merk ik dat dit gevoel invloed heeft op je gedrag oa in de vorm van:

 1. het doet je harder werken
 2. het roept schaamte op om te falen of bang te zijn dat je faalt
 3. veel mensen willen het negeren of wegdrukken omdat het zo onaangenaam voelt
 4. nog andere mensen proberen hard te werken zonder nadenken om het te vergeten maar voelen het op stille momenten naar boven komen
 5. het doet velen, omdat ze het willen vermijden over hun grenzen gaan en extra volhouden???

 

Belangrijk

Laat het nooit zo!

Zorg ervoor dat je het vertelt tegen anderen die je begrijpen en/of tegen professionelen.

Zolang het een gevoel is, kan je nog ontdekken hoe het komt dat dit gevoel zo aanwezig is in je leven.

Waarom heb jij dat gevoel?

Wat betekent het voor jou in je leven?

 

Is het een signaal van een groter geheel?

Het kan zijn dat het gevoel van falen een stresssignaal is. Om dit te ontdekken kan je de stress en burnout vragenlijst invullen. Dit is de link waar je het kan downloaden.

https://ylia.be/gratis/gratis%20stress%20en%20burnout%20test.html

 

Wat kan je doen?

In deze video leg ik je graag uit wat je kan doen, om de invloed van dit gevoel geen werkelijkheid te laten worden. Want het gevoel van falen beïnvloed je gedrag en dat gaat op termijn zichzelf creëren.

Het is nooit te laat om te kiezen om dit te veranderen.

Want een gevoel van falen flirt met je.

Het heeft je in je macht als je het voelt.

 

Heb jij niet graag ruzie?

Ga jij eerder ruzie uit de weg? Conflict vermijdend

Voel je je slecht bij een gespannen sfeer?

Ben je de eerste die terug gaat praten om conflict op te lossen?

 

De link met burnout

Veel mensen die in burnout terecht komen of die stressklachten ervaren hebben zijn eerder conflict vermijdend.

Om te herstellen van burnout of een teveel aan stressklachten die je uitputten aan te pakken is het nodig om:

 1. Naar je gevoel te leren luisteren en met je gevoel te leren werken
 2. De signalen van je lichaam te horen en erkennen
 3. Je bewust zijn van “aangeleerde hulpeloosheid” en hoe dit bij jou werkt
 4. Omdat je een gever bent, ook te leren ontvangen
 5. Je bewust worden van “onderdrukte kwaadheid” en hoe je terug je kracht kan voelen op een liefdevolle manier

De “lieve vrede” vraagt veel energie

Hoe fijn zou het zijn als je zeker wist dat er niet weer ruzie van kwam? Maar gaat het niet eerder over het zoeken van manieren om vanuit het hart met elkaar te communiceren?

Als je altijd zwijgt, kennen de anderen je mening vaak niet. Ze zien je als meegaand en als een gemakkelijk persoon voor wie het altijd goed is. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo.

 

In de onderstaande video geef ik je graag wat meer uitleg.

Onderdrukte kwaadheid

We hebben kracht nodig om de veranderingen in onszelf en ons leven te installeren, doorheen al de moeilijke processen te gaan en te ontdekken wat we graag doen.

Start de dag moeilijk? nog moe (en down) bij het wakker worden?

Zou je in de ochtend nog graag in je bed blijven liggen? nog moe?

Zou je de wekker graag vele keren terug op snooze zetten?

En ben je hierdoor down, voel je je vervelend, ongelukkig, …

Moe wakker worden

In deze blog wil ik samen met je kijken hoe je gemakkelijker en sneller uit het donkere gevoel van de ochtend kan raken. Want hoe langer je in deze negatief gedachtengang zit, hoe meer invloed dat het heeft op jezelf en je dag.

In deze video overloop ik met je de mogelijkheden

 

 

Belangrijk is natuurlijk preventief en proactief te gaan handelen omdat van zodra je in de emoties van de ochtend zit, je vaak de energie en goesting niet hebt om “iets” actief te doen met je gevoelens.

Hierdoor blijven je er langer inzitten dan nodig.

Wat kan je doen?

 1. Heb je muziek die je uit deze gevoelens haalt?
  Muziek die je raakt en die je bij jezelf brengt.
 2. Kan je in de avond al aandacht hebben voor met een goed gevoel te gaan slapen?

  Bijvoorbeeld:
  Noteer in een dagboek alles waarvoor je dankbaar was, wat je blij maakt en plezier gedaan heeft die dag.

  Spreek met je onderbewuste: ik ga een goede nacht hebben, zalig slapen en helder wakker worden met een goed gevoel.

 3. Werk met affirmatie (stellingen/spreuken) die je in je kamer hangt en dewelke je helpen bij het ontwaken om uit je negatieve vibe te komen.
 4. Noteer bij het ontwaken alles wat in je omgaan in een dagboek. Maar dat ga je waarschijnlijk niet doen omdat dat te veel energie vraag in de ochtend.
 5. Doe fysieke oefeningen zoals yoga
 6. Mediteren met muziek waar je van houdt

 

Zou goed voor jezelf in de ochtend want het niet fijn om zo de dag te starten.

Nood aan rust?

Kijk jij net als mij uit naar de vakantie?
Voel je dat je een nood aan rust en tot rust komen?
Is het werk in de voorbije periode wat te veel geweest?

Of merk je dat je met mensen om je heen niet tot rust komt?
Met de kinderen in huis geen rust vindt?

Het vat loopt af

Niet gemakkelijk, we merken in de ergernissen naar anderen dat dit eigenlijk ons wijst op onze eigen nood aan innerlijke rust.
De frustratie naar de kinderen hun geloop, bij het minste kwaad worden, ons ergeren aan de jas van je partner die weer niet aan de kapstok hangt, …

Ik ontmoet veel cliënten die gelijkaardige ervaringen hebben. Wanneer de kinderen thuis zijn er geen tijd is voor rust. Dat het huis helemaal leeg moet zijn of dat er zelfs een aantal dagen rust moet zijn voor men tot rust kan komen.

Maar er zijn ook de mensen die nog in een werkritme zitten en de drukte willen ontvluchten. Waarvan de vele activiteiten, meetings, collega’s en klanten geleidelijk aan hun tol beginnen te eisen.

Wat kan je doen?

Zo moeilijk toch om weer iets te moeten doen als je al zoveel moet en je gewoon niets wil doen? En dan moet je nog eens werken naar ontspanning en rust?

Ik kan echt begrijpen dat het soms teveel is.

In deze video geef ik je graag wat meer uitleg en mogelijkheden. Hieronder krijg je nog wat extra informatie.

Je ademhaling is altijd bij je.

Is het te druk?
Ga regelmatig naar je ademhaling.
Of leer ademhalingsoefeningen zoals mindfulness of andere manieren je ademhaling te leren gebruiken. In de online cursus “help ik heb stress” wordt er ook een methodiek aangereikt om heel bewust je ademhaling te gebruiken in verbinding met een methode om je gevoelens bestaansrecht te geven.

Zo kan de stress heel de dag door losgelaten worden en gaat het niet automatisch naar je spreekwoordelijk emmertje dat te vol raakt naar verloop van tijd.

 

Plan je me-time

Het lijkt misschien banaal en in de rush van het dagdagelijkse leven lijkt het ook nog onmogelijk toch is het belangrijk om rustmomenten die efficiënt zijn in te plannen. Of nu reeds te beginnen met de voorbereiding van hoe je vanaf september je agenda beter kan managen met “me-time” ook tijdens het werk.

 

Respecteer je gevoel

Zoek een manier om je gevoelens te verwerken en door te werken zonder ze te moeten onderdrukken.

Wil je het goed doen voor anderen?

Ken jij het gevoel van je best doen?
Het willen goed doen voor anderen?
Je eigen leven leiden maar eerder uit noodzaak omdat het leven samen met anderen soms moeilijk is? Wil je het goed doen voor anderen?

Aandacht is bij anderen

Wanneer je heel hard je best wil doen voor anderen, is je aandacht sterk op anderen gericht.
Dat zorgt ervoor dat je eerder bezig bent met wat rondom je gebeurd.

Soms onbewust

Wat wilt die ander?
Soms is het ook een onbewust proces maar herken je de signalen wel zoals het vergeten van je mening.
Of denken dat je over een bepaald onderwerp geen mening hebt.
Het is soms ook moeilijk om een eigen keuze te maken omdat de meningen van anderen ook in je omgaan.

Ken je het?
De momenten waarop echt niet weet wat je mening is over een bepaald onderwerp.
Of gewoon meegaat met de groep zonder je hierbij vragen te stellen.
Of iets gewoon wil dat alles vlot en rustig verloopt zonder ruzies of stress?

Wat kan je hiermee doen?

 1. je bewust worden dat je energie bij anderen zit
 2. aandacht terug bij jezelf brengen
 3. herhaal de affirmatie: “Ik mag zijn zoals ik ben” of “Ik ben goed zoals ik ben”
 4. bewust gaan voelen: wat gaat er in mij om?
  Dit vraagt meestal wel even tijd omdat je zo gewoon bent om met je aandacht bij de anderen te zijn.
 5. Bewust elke dag gaan voelen naar wat jij denkt, voelt en vind is een oefening voor elke dag

De angst

Een angst die ik vaak hoor is,
“Als ik een mening heb, dan ga ik die zeggen en komt er ruzie. Ik wil geen ruzie. Ik wil dat het aangenaam verloopt.”

De zorg voor anderen is belangrijker dan de zorg voor jezelf. Bovendien is je dieperliggende overtuiging dat als jij je mening deelt, er ruzie van komt. Je gelooft niet dat je het samen met de anderen kan bespreken zodat het goed is voor jullie beiden.

 

Stress voor een belangrijke afspraak

Wat kan je doen?

In deze video help ik je graag op weg met tips en uitleg over hoe je met deze stress kan omgaan.

Het leven is de grootste leerschool.

Om je een zo duidelijk mogelijk voorbeeld te geven, geef ik een voorbeeld met een persoonlijk gevoel dat ik effectief voelde op het moment van opname.

 

Stress of een teveel aan kan ervoor zorgen dat je

 • gaat uitstellen omdat je bang bent dat het fout gaat gaan
 • niet meer kan nadenken omdat allerlei negatieve gedachten in je hoofd omgaan
 • creativiteit geblokkeerd wordt door faalangst
 • situatie van stress wil vermijden omdat je niet meer met de gevoelens geconfronteerd wil worden.

5 stappen

In de video overloop ik met je 5 stappen die je kan doen wanneer je overspoelt wordt en hierdoor niet meer helder kan nadenken. Het zijn eenvoudige stappen maar daarom niet altijd gemakkelijk. Het effect zit vooral in het doen en ervaren van deze stappen en de tijd nemen om elke stap te doorvoelen.

Het is mijn ervaring dat in de praktijk veel cliënten niet weten hoe constructief om te gaan met hun gevoel. Dit maakt dat ze hun gevoel vaak als lastig ervaren. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Als je leert werken met je gevoel, is het een kracht.

Wil je leren over deze stappen dan kan je deelnemen aan de online cursus of de gratis workshop: Help, ik heb stress!

http://www.ylia.be/onlinecursussen/

anders zijn

Voel je je anders dan de anderen?

Als je kind bent, begrijp je niet wat er gebeurd als volwassenen ver van hunzelf staan. Ze zijn druk, zeggen van alles en je krijgt de kans niet om erop te reageren. anders zijn

Snel snel, geen tijd voor ruimte en verbazing. Stilte en zijn…

De anderen lijken hierop wel positief te reageren en kunnen mee omgaan.

Dat lijkt toch zo vanuit je eigen perspectief.
Maar anderen zien het mogelijks ook niet aan jou dat je je anders voelt.
Hoe moeten ze het weten als iedereen zwijgt of zich gesloten opstelt omdat we bang zijn om gekwetst te worden.

Vanuit dit kijken/observeren naar het gedrag van anderen lijkt het alsof we anders zijn.
En misschien is het ook zo,
maar tussen jezelf en de anderen staan heel veel verschillende anderen.

100 mensen zijn 100 andere mensen

Misschien moeten we het omdraaien,

Mag ik mezelf zijn zoals ik ben?
Ben ik goed zijn zoals ik ben?
Durf ik mijn mooie kleuren te laten zien, als ze anders zijn dan anderen?

Of heb je geleerd dat je hiervoor wordt afgewezen?
Of durf je geen keuzes te maken omdat men je dan ziet en je bang bent voor de gevolgen?

Wat houdt je tegen om anders te zijn?

Het gevoel van erbij te horen?
Het voelt zo fijn om er bij te horen?
Het zou zo leuk zijn om er bij te horen? Te zijn zoals anderen, dat lijkt gemakkelijker.

Minder moeilijk
Minder moeilijk om mezelf te zijn
Eenvoudiger

Hoe anders mag je zijn, om er toch nog bij te horen?

De kranten: helft van Vlamingen vreest burnout…

Een op acht werknemers denkt binnen een jaar op te branden.
De kranten: helft van Vlamingen vreest burnout…

Persoonlijk denk ik wel dat alles wat je leest in de krant je met een korrel zout moet nemen.
Ik denk wel dat ze gelijk hebben dat veel mensen op de rand van burnout staan of toch zeker te veel stressklachten hebben.

Hoe gaat je om met stress?

In mijn ervaring heeft het vooral te maken met de copingmechanismes of anders verwoord de manier waarop we geleerd hebben met onze gevoelens, ons lichaam en onze gedachten om te gaan. In plaats van naar ons lichaam te luisteren gaan veel mensen met burnout dit negeren of onderdrukken. Bovendien is er de aangeleerde hulpeloosheid waar Amerikaanse psychologen eerder spreken (Het gevoel dat wat je ook doet het toch niets uitmaakt, alles blijft hetzelfde).

Enn kwetsbare groep

De mensen die burnout hebben ervaren of nog ervaren zijn heel kwetsbaar. Het is heel ernstig en ze voelen zich er heel erg slecht bij. Voor mij is het heel herkenbaar als je burnout hebt of niet. Maar er kunnen ook fysieke oorzaken zijn zoals schildklier problemen, zwaar ijzertekort, CMV, … dat ernstige vermoeidheid veroorzaakt. Daarom kan de dokter toch best alles eerst onderzoeken, ook de waarden van bijnieren en cortisol.

Dat lezen we in de kranten van dit weekend…
Bij deze de artikels voor de geïnteresseerden.

De Morgen

De tijd 1

De tijd

http://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Helft-Vlamingen-vreest-burn-out/9885850?ckc=1&ts=1493057341